CIO Forum Sikkerhet - 6. mars 

 
CIO Forum er et seminarkonsept fra Computerworld, og gjennomføres som halvdagsseminarer med servering av lett frokost. Programmet starter med en uavhengig keynote, og fortsetter med innlegg fra kunder, som forteller om sine erfaringer rundt dagens emne.
 
CIO Forum har mellom 70 - 200 deltagere i salen. Ideen er at it-ansvarlige og andre som jobber med it skal kunne dele sine erfaringer.
 
CIO Forum er gratis!
 
 

 

 

PROGRAM

08.00
Registrering, og servering av frokost
08.25
Computerworld ønsker velkommen, ved redaktør Michael Oreld
08.30
Dette er sikkerhetstruslene 
Foredragsholderen har gjennom 15 år i forsvaret og 7 år i næringslivet en bred erfaring innen sikkerhetsområdet. Han har arbeidet innen forsvarets kommunikasjons og kryptosystemer, med fysisk og logisk informasjonssikkerhet i et internasjonalt konsern. I dette foredraget får du en oppdatert sikkerhetsvurdering og mulige trusler mot deg og din virksomhet.
Foredragsholder: Tore Larsen Orderløkken, adm. dir., Norsk senter for informasjonssikring
09.00
Pause - mingling og besøk på stands
09.15
What’s Next for Network Security - Visibility is king!
En ting er sikkert innen nettverkssikkerhet - og det er at det hele tiden skjer forandringer. Vi har vært vitne til store endringer i hvordan virksomheter bygger IT-infrastruktur, og i metodene som benyttes for å angripe disse. Sikkerhetsprodukter må tilpasse seg disse endringen, ellers vil investeringen hos kundene være bortkastet og de vil ha en falsk sikkerhet. Et grunnleggende prinsipp for sikkerhet er at du må se hva du sikrer. Først da har du muligheten til å øke sikkerheten. Palo Alto Networks har allerede definert standarden for Next Generation firewall, og mens andre produsenter forsøker og følge opp, er det neste innovative skritt allerede tatt. Kom og se hvordan fremtiden allerede er nåtid innenfor firewall-teknologi. Palo Alto Networks er den eneste leverandør som både leder i Gartner kvadranten og har en recommended status fra NSS Labs.
Foredragsholder: Gøran Tømte, Systems Engineer, Palo Alto Networks
09.45
Målrettede angrep – trusler, verdier og beskyttelse
Trusselbildet for norske og nordiske bedrifter endrer seg stadig og gjør det mer komplisert å sikre egne elektroniske verdier. Å sikre seg mot både eksterne og interne angrep er en kamp med tiden, teknologien og de mennesker som ønsker å utføre angrepene. Vi ser nærmere på målrettede angrep som øker stadig og hvilke elektroniske trusler bedriftene står ovenfor i 2013 samt hvordan du kan sikre din bedrift bedre.
Foredragsholder: Tore Terjesen, leder Secode Global Risk Operation Centre, Secode
10.15
Pause - mingling og besøk på stands
10.35
The Endpoint Evolution (Mobility)
Mobilitet er på alles agenda. BYOD brukes i hytt og vær, men hva er viktig og hva er nødvendig? Vi setter fokus på hvordan du som rådgiver kan hjelpe brukere og IT med å oppnå frihet og produktivitet samtidig som sikkerhet og pålitelighet ivaretas.
Foredragsholder: Gunnar Kopperud, Principal Presales Consultant Security & Endpoint
                                Management, Symantec
11.05
Sikkerhet i 3 dimensjoner
Sikkerhet med dagens trusselbilde krever mer enn en brannmur. Endepunkt og mobile enheter må også beskyttes. I tillegg kreves det et godt verktøy for å ha en kontinuerlig overvåkning av løpende hendelser.
Foredragsholder: Raymond Eivik, Country Manager Norway, Check Point Software Technologies
11.35
Slutt

 
 

 

 

 
       
Tore Terjesen
leder Secode Global Risk Operation Centre,
Secode
Gøran Tømte 
Systems Engineer, Palo Alto Networks
Raymond Eivik
Country Manager Norway,
Check Point Software Technologies
Tore Larsen Orderløkken
adm. dir.,
Norsk senter for informasjonssikring
 
  
     
Gunnar Kopperud
Principal Presales Consultant Security & Endpoint Management,
Symantec
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du spørsmål, kontakt oss på event@idg.no.
 

 

 

 

 

Powered by WebSite