Si din mening!
I hvilken grad føler du at Oracles oppkjøp får negative konsekvenser for Sun-kundene?
I stor grad
I noen grad
I liten grad