FORSIDE    PARTNERE / UTSTILLERE    PÅMELDING    KONTAKT    EVENTKALENDER

CIO Forum Konvergert infrastruktur: Få mer tid til innovasjon

- 30. januar

 
CIO Forum er et seminarkonsept fra Computerworld, og gjennomføres som halvdagsseminarer med servering av lett frokost. Programmet starter med en uavhengig keynote, og fortsetter med innlegg fra kunder, som forteller om sine erfaringer rundt dagens emne.
 
CIO Forum har mellom 70 - 200 deltagere i salen. Ideen er at it-ansvarlige og andre som jobber med it skal kunne dele sine erfaringer.
 
CIO Forum er gratis!
 
 

 

PROGRAM

 
08.00
Registrering, og servering av frokost
08.25
Computerworld ønsker velkommen, ved redaktør Michael Oreld
08.30
Konvergert infrastruktur en hype?
Som et Kinderegg lover konvergert infrastruktur deg tre ting i ett – server, nettverk og lagring. Dette kan gi mindre administrasjon av systemene og mer tid til innovasjon. Men kan du risikere noen ubehagelige overraskelser ved å kjøpe alt fra én leverandør? Og hva skal til for å frigjøre mer tid til innovasjon? Svarene får du i dette foredraget.
Foredragsholder: Peter Hidas, seniorrådgiver, Gartner
09.00
Pause - mingling og besøk på stands
09.10
How a converged infrastructure will drive business value and redefine the role of the IT organization
Ever increasing demands from the business for speed and flexibility in combination with tight IT budgets is what the IT management is facing. By converging and abstracting the infrastructure components IT will create an efficient platform to deliver services to the business. The cost saving are potentially huge but as important, or even more so, is the ability to deliver on demand service to make sure you have an infrastructure that enable the organization to stay innovative and competitive. It is about a new way of architecting the datacenter, the software enabling of everything, but equally important is the organization of IT and its role in world where the options for the users are sometimes easily available outside the Datacenter.
Foredragsholder: Tom Evert Olsen, senior systemingeniør, Proact IT
09.40
Er det mulig å skape konvergert infrastruktur i leveranse av en mobil arbeidsflate?
Ja, det er det, og Sykehuspartner vil dele av sine erfaringer. Sykehuspartner har gjennom mange år benyttet administrasjonsløsninger fra RES Software for å nå målsetningen om konvergert infrastruktur i leveranse av bruker arbeidsflate for helseregionene. Mangfoldet og kompleksiteten i bruker mønstre, mobilitetskrav og sikring av arbeidsflate gjør behovet for sentralisert og enhetlig administrasjon av arbeidsflate til et strategisk nav for Sykehuspartner. Pål-Øyvind Kjeserud, enhetsleder hos Sykehuspartner vil fortelle om deres erfaringer, utfordringer og viktigheten av en kontekst følsom arbeidflate.
Foredragsholder: Pål-Øivind Kjeserud, enhetsleder produksjon, seksjon for arbeidsflate, Sykehuspartner
10.10
Pause - mingling og besøk på stands
10.25
Fordelene ved å slå sammen lagring, nettverk og server til en konvergert løsning
Frank Tenambergen introduserer fordelene ved en konvergert løsning som er tilpasset både det fysiske miljøet og det virtuelle miljøet. Hitachi Data Systems er en VMware-designpartner noe som gjør at du får en skreddersydd integrering mellom VMware vCenter og vår UCP Pro. En integrert løsning gir raskere installasjonstid og deployment, foruten sømløs administrasjon igjennom ett brukergrensesnitt.
Foredragsholder: Frank Tenambergen, Special Engagement Manager, Hitachi Data Systems
10.55
Konvergert infrastruktur som virkemiddel for å få ned konstnadene og øke effektiviteten
Foredraget tar for seg forskjellige kundeeksempler der konvergert infrastruktur har vært et fundament for hvordan det moderne datasenteret skal se ut. Det er stor bredde i hvordan konvergert infrastruktur kan være en grunnmur for standardisering hos store bedrifter, små bedrifter og bedrifter med en distribuert topologi. Mange bedrifter har også kombinert «software defined» tankegangen med konvergert infrastruktur for å gjøre infrastruktur mindre komplisert og mye rimeligere.
Foredragsholder: Jan Bjelde, Enterprise Solution Manager, Dell
11.25 Pause - mingling og besøk på stands
11.40
The new style of IT
Det er flere eksempler på teknologiskifter som drastisk endrer de etablerte markedsforholdene – nye aktører dukker opp, andre forsvinner helt. Nå er vi inne i et skifte som fullstendig har forandre hvordan vi forbruker, leverer og ikke minst betaler for IT. I HP har vi gitt dette merkelappen «New style of IT». Endringen er drevet frem av forventningene til brukerne, og tradisjonell infrastruktur er på langt nær optimal for kunne konkurrere mot de kravene vi nå møtes med. I fremtiden er infrastrukturen nødt til å være mye mer selvgående, og den vil være motoren som driver endringsmulighetene markedet og brukerne etterspør.
Foredragsholder: Stig Alstedt, teknologidirektør, HP
12.10
The Tipping Point for Converged Infrastructure
To accelerate the service delivery lifecycle, many CIOs are turning to converged infrastructure offerings to speed deployment and make capacity planning, purchasing and application scaling more predictable. Examine the business and technical gains and pitfalls of pre-integrated cloud infrastructure using illustrative case studies to examine the role it will play in IT transformation.
Foredragsholder: Nigel Moulton, CTO EMEA, VCE
12.40
Slutt
 
 
 
 
 
Per Sedihn
Proact IT
Pål-Øivind Kjeserud
Sykehuspartner
Jan Bjelde
Dell
Frank Tenambergen
Hitachi Data Systems
 
 
Stig Alstedt
HP
Peter Hidas
Gartner
Nigel Moulton
VCE
 
 
 
Har du spørsmål, kontakt oss på event@idg.no.
 

 

 

 

 

 

Powered by WebSite