FORSIDE    PARTNER / UTSTILLERE    KONTAKT    PÅMELDING    EVENTKALENDER

CIO Forum - It-helse 24. mai i Oslo!

 
CIO Forum er et seminarkonsept fra Computerworld og gjennomføres som halvdagsseminarer med servering av lett frokost. Programmet startes gjerne med en uavhengig keynote, og fortsetter med innlegg fra kunder som forteller om sine erfaringer rundt dagens emne.

CIO Forum har mellom 70 - 200 deltakere i salen.
Ideen er at it-ansvarlige og andre som jobber med it skal kunne dele sine erfaringer. 
CIO Forum er gratis!
Program
Programmet startes med en uavhengig keynote, og fortsetter med innlegg fra partnernes kunder som forteller om sine erfaringer rundt dagens emne. Ideen er at it-ansvarlige og andre som jobber med it skal dele sine erfaringer. 
 
Vi åpner dagen med registrering fra klokken 08:00. Første foredrag starter kl 08:30.
 
 
CIO Forum er gratis!
 
Har du spørsmål, kontakt Nard Schreurs, redaktør Computerworld It-helse, nard@computerworld.no
 

Program

08.00
Registrering og servering av frokost
08.25
Computerworld it-helse ønsker velkommen, ved redaktør Nard Schreurs
08.30
Organisering av it og investeringstakten i helseregionene
De siste 10-20 årene har det skjedd en enorm utvikling innen helsesektoren. Den teknologiske utviklingen går raskt, men det gjenstår fortsatt mye. Som privatpersoner har vi det nyeste nye, og forventer at både privat og offentlig sektor tilbyr elektroniske tjenester. Pasienter er intet unntak, og ønsker elektronisk kontakt med legen eller  rask utveksling av informasjon. Helse Sør-Øst prioriterer derfor å utvikle en felles robust plattform som fundament for effektive regionale og nasjonale løsinger, som bidrar til sikker og effektiv kommunikasjon mellom sykehus og kommunehelsetjenesten. Dette er kostnadskrevende og de fire regionale helseforetakene oppfordret i 2011 Regjeringen til en sterkere nasjonal satsing på IKT i helsesektoren, med statlig finansiering over flere år.  En slik satsing vi bidra til bedre pasientforløp på tvers av nivåer og institusjoner og vil ha stor betydning for pasientsikkerheten og effektiviteten i helsetjenesten.
Foredragsholder
: Steinar Marthinsen, Viseadministrerende direktør Helse Sør Øst RHF.
 
09.10
En standardisert IKT-plattform med felles løsninger
Hva Helse Vest IKT har gjort for å oppnå sin grad av sentralisering og standardisering av IKT-plattformen – Hvilke beslutninger ble tatt, hvilke tiltak er det fokusert på og hvilke utfordringer møtte man.
Foredragsholder: Erik M. Hansen, Adm. dir., Helse Vest IKT AS
 
09.40
Pause: mingling og besøk på stands
10.00

Från journalsystem till Ipad, vägen från datacenter till informationcenter.
Att på ett ekonomiskt sätt göra mer med de resurser som finns och öka nyttjandegraden av ICT investeringarna. Att möjliggöra en ökad kommunikation och ett bättreinformationsflöde för hälso professionella, patienter, forskare och beslutsfattare. Exempel från Sverige och Österrike.
Foredragsholder: Joachim Wallberg, Hitachi Data Systems As

10.30
Muligheter ved bruk av prediktiv analyse og beslutningsstøtte innen Helse - en klinisk tilnærming. Hva kan vi oppnå av forbedringer i helsesektoren, sett fra et klinisk perspektiv, ved å utnytte potensialet i dagens IT innen prediktiv analyse og beslutningsstøtte? For å kunne samle inn, administrere og analysere kliniske forskningsdata for å skape fremtidige løsninger innen helse, kreves det forbedret infrastruktur og integrerte komplementære datakilder og metoder. Nasjonalt senter for telemedisin har sett på hvordan dette kan løses og hva vi kan oppnå.
Foredragsholder: Knut Magne Augestad, Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin, UiT 
11.00
Det er behov for en one-stop-shopping for e-helse og telemedisinske tjenester
Velferdsteknologi, eHelse, telemedisin, mHelse, uHelse, telehelse og smarthus teknologi konvergerer mot en felles løsning. Den samme teknologien vil bli brukt over alt. Brukerne vil være i konstant bevegelse. For å utnytte denne muligheten, enten det gjelder offentlige eller private helsetjenesteleverandører, vil ikke valg av teknologiske løsninger være avgjørende. Det avgjørende vil være partnernes evne til  samarbeide. De som vil lykkes er de som sammen klarer å skape et økosystem som møter brukernes behov.
Foredragsholder: Steinar Pedersen, Lege og leder av Tromsø Telemedisin Consulting
 
11.30
Mulighet for spørsmål til foredragsholdere og mingling på stands
12:00 Slutt

 
 

 

CIO Forumet er på Oslo Kongressenter Folkets Hus i Oslo. Oslo Kongressenter er sentralt plassert og lett tilgjengelig for alle som kommer.

CIO Forumet starter kl. 08.00 og det offisielle faglige programmet avsluttes kl. 12.00.

 

 

Powered by WebSite