FORSIDE    PROGRAM    FOREDRAGSHOLDERE    EHELSE-KÅRING    PARTNERE / UTSTILLERE    NÅR OG HVOR    PÅMELDING    KONTAKT    HISTORIKK

Program Healthworld 2012

Healthworld bringer sammen helsesektoren, it-bransjen og politikerne/myndighetene.
Programmet er sammensatt av Programkomiteen*.
 
Healthworld består av plenumsesjoner med alle deltagere ("keynotes"), og tre ganger tre spor med faglige diskusjoner.
Den faglige delen av dagen avslutter med en paneldebatt. På kvelden har vi et hyggelig program med utdeling av Ehelse-prisen og mange muligheter til faglig og sosial påfyll.
 

For utfyllende informasjon om foredragsholderne - se lengre ned på siden.  
English Speaking

08.00

Registrering

09.30

Fellessesjon, sal 3:

 

* Jonas Gahr Støre, helse- og omsorgsminister

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

* Sonja Chirico Indrebø, CIO, Statoil

Statoils strategiske samarbeid med it-leverandører - hva kan helsesektoren lære?

* John de Souza, leder, Medhelp & grûnder fra Silicon Valley

Han leder verdens største private digitale helsetjeneste, amerikanske Medhelp. som er i ferd med å revolusjonere hvordan kliniske undersøkelser gjøres og gir pasienten en ny rolle.
 

10.45

Pause - mingling og besøk på stands  

11.15

Parallellsesjoner  

 
Sal 1
Sal 2
Sal 2
 

1.1 Må pasienten i sentrum?

2.1 Er it-bransjen og helsesektoren redde for hverandre?

3.1 Er teknologi bremsekloss eller frigjørende?

 
 
 
 

12.30

Lunsj i foajeen, mingling, besøk på stands  

13.30

Parallellsesjoner  

 
Sal 1
Sal 2
Sal 3
 

1.2 Hva er helse 2.0?

 2.2 Kan Norden bli ledende?

3.2 Hvor mange systemer trenger man?

 
 
 
 

14.45

Pause - mingling og besøk på stands  

15.00

Parallellsesjoner  

 
Sal 1
Sal 2
Sal 3
 

1.3 Hvor mange sykehusplasser trenger vi?

2.3 Kan tilgjengelige helsedata løfte helsesektoren?

3.3 Smarte løsniger for sykehus

 
 
 
 

16.15

Pause - lett bevertning, mingling og besøk på stands  

16.30

Fellessesjon, sal 3:

 
Debatt om helsevesenets digitale fremtid

Shahzad Rana (debattleder), Johan Torgersen (Yngre legers forening), Ida Karlsen (SU), Elisabeth Løland (KrfU) og Fredrik Punsvik (Unge Høyre).
 

17.15

Fellessesjon, sal 3:

 
Avsluttende keynote

 

17.45

Faglig program slutt

19.00

Kveldsprogram

- Middag med utdeling av Årets Ehelsepris og underholdning på Cafe Christiania.
  • Prisutdeling: Årets Ehelsebegivenhet ved Bent Høie
  • Underholdning med Jonas Kinge Bergland

 

Delsesjonene


Delsesjonene på Healthworld er mellom 11.15 og 16.15. det er tre påfølgende runder med tre parallelle sesjoner. Hver sesjon har tre talere (3x20 minutter med ca 15 minutter til debatt og spørsmål). Det er mulig å bytte mellom sesjonene, men helst ikke under en sammenhengende sesjon.
Sporene på Healthworld 2012 har følende temaer:

Programmet er fortsatt i endring, det vil være små endringer underveis.

Spor 1: Pasient som partner
Pasient/borger-perspektiv, omsorg, færre sykehusplasser, helse 2.0.
Spor 2: Helse som innovasjonsområde
Helsesektoren og it-bransjen er en kombinasjon som er ingen dans på roser. Hva kan gjøres for å fremme innovasjon og et bedre samarbeid?
Spor 3: En sektor i endring
Sykehus henger mellom gamle tunge it-systemer og leger som ønsker Ipad. Samtidig gir budsjettene lite rom til nyinvestringer. Men noen har tatt smarte grep. Helsesektoren må finne rom til å velge og ta i bruk ny teknologi.

Spor 1: Pasient som partner

1.1.    Må pasienten i sentrum?
Pasientene krever å bli hørt
.
* Dr Håkan Nordgren, Accenture
* Erik Dahl, leder strategisk enhet, Kreftforeningen
* Helseportal, Roar Olsen, avdelingsdirektør i Helsedirektøretet

1.2.    Hva er helse 2.0?
Når app-er inntar helsevesenet
.
* Nino Lo Cascio, Forretningsutvikling, e-Helse, Evry
* Maria Gjerpe, helseblogger
* Presentasjoner av flere apper ved Charlotte Lunde, Merete Grimeland

1.3.    Hvor mange sykehusplasser trenger vi?
Velferdsteknologi kan erstatte dyre sykehusplasser.
* Ilangko Balasingham, Dr. ing., Professor og gruppeleder sensornettverk, Intervensjonssenteret
Oslo Universitetssykehus
* Diana Arsovic Nielsen, Centerchef/ Syddansk Sundhedsinnovation
* Anna-Karin Østlie (kommuner og omsorg)

Spor 2: Helse som innovasjonsområde

2.1.    Er it-bransjen og helsesektoren redde for hverandre?
Hvordan snakker vi sammen i anbud og innovasjon?
* Steinar Marthinsen
* Steinar Pedersen
* Marie Braadland, senioradvokat i Advokatfirmaet Grette DA
* Hege Skryseth, Microsoft / Anita Krogh Traaseth, HP

2.2 Kan Norden bli ledende?
Helseteknologi blir stadig viktigere. Kan det norske helsevesenet og it-bransjen blir et radarpar som løfter Norge?
* Mats Larson
* Terje Aasland, Stortingsmedlem (Ap)
* Thomas Nordheim Alme "Medical Doctor and Medical Informatics Executive", med bl a bakgrunn i Rikshopsitalet, nå Medisinsk direktør i Dips

2.3  Kan tilgjenglige helsedata løfte helsesektoren?

* Roger Schaeffer, Folkehelseinstituttet
* Lars Søraas, legelisten.no
* Heidi Thorstensen, Personvernombud/leder personvern og informasjonssikkerhet, Oslo universitetssykehus


Spor 3 Sykehus og helsesektor i endring

3.1. Er teknologi bremsekloss eller frigjørende i helsesektoren?

* Dr. Mohammad Naraghi, Healthcare and Life Sciences Industries IBM
* Paolo Zanaboni, Nasjonal senter for samhandling og telemedisin
* Helge Blindheim, Helsedirektoratet

3.2. Hvor mange systemer trenger man? 
Norge er verdensmester på elektroniske pasientjournaler, men kan ikke hente ut gevinstene. Helsesektoren bruker alt for mye tid på integrasjon

* Bjørn Myrvold, Tieto
* Arild Faxvaag
* Hans Nielsen Hauge, Helse Sør Øst

3.3. Smarte løsniger for sykehus
-- Haakon Brænden, Direktør for e-helse ved Diakonhjemmet Sykehus – post til pasienten.
-- Eldar Flamme
-- Bård Lilleeng – Eseng og telemedisinsk koffert

 

* Programkomiteen består av:
Ellen Strålberg - seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT
Glenn Kenneth Bruun - tidligere it-sjef på Rikshospitalet og Innovasjonssjef i CSAM Health
Fredrik Syversen - direktør for næringsutvikling i IKT Norge, representerer Ehelseforum med en rekke leverandører i it-bransjen
Alfhild Stokke - leder av Østlandets distriktsforening i DND og arbeider til daglig med IKT i landets største regionale helseforetak Helse Sør Øst RHF med teknologistyring.
Pia Braathen Schønfeldt - seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling Helseportal.
Nard Schreurs - journalist i Computerworld og redaktør for bilaget It-helse

 

 

 

Powered by WebSite