FORSIDE    PROGRAM    FOREDRAGSHOLDERE    EHELSE-KÅRING    PARTNERE / UTSTILLERE    NÅR OG HVOR    PÅMELDING    KONTAKT    HISTORIKK

Årets eHelsebegivenhet 2012

 
Når HealthWorld arrangeres for tredje gang i Norge vil helse- og it-strateger møtes for å diskutere hvordan it kan gjøre helsesektoren bedre. Temaet eHelse får mer oppmerksomhet for hvert år, selv om mange synes utviklingen går for tregt.
 
Likevel - alle som er involvert i denne sektoren, enten det på politisk nivå, som helsetilbyder eller leverandør vet at det er svært mye som skjer både nasjonalt og lokalt. Når vi samles på HealthWorld er dette også en god anledning til å markere viktige begivenheter i året som har gått. Vi vil derfor for andre gang kåre ”Årets eHelsebegivenhet”. For å omtales som en viktig eHelsebegivenhet har vi lagt følgende kriterier til grunn:
 • Et nytt epokegjørende produkt/teknologiorientert resultat eller gjennomførte tilrettelegginger (lover, styring/organisering, tiltak) som medfører økt bruk og adopsjon av teknologiske løsninger
 • Et viktig resultat fra et demonstrasjons- eller implementeringsprosjekt (positivt eller negativt)
 • En strategisk beslutning vedrørende eHelse med en realistisk forventning om vesentlige (positive eller negative) konsekvenser for helse- og omsorgssektoren
 • En begivenhet med stor symbolsk verdi
 
 
Appen Diabetesguard fra Smartcare stakk av med den gjeve ehelseprisen i går.
 
 
 
 
Vinneren er valgt av en fagjury, se lenger ned.

Ehelsepris 2012, nominasjonene

(rekkefølge er vilkårlig!)

Foreslag 1. Smartcare

Foreslag 2. DiaGraphit og IKT-applikasjonen GoTreatIT Mental Health.

Foreslag 3. Business Analyse, real time answers

Foreslag 4: Helsedirektoratets prosjekter

Foreslag 5: Patologi-prosjekt OUS

Foreslag 6. Kurvesystem Haukeland

Foreslag 7 Overvåking transport Haukeland

Foreslag 8: Overvåking helsetjenesteassosierte infeksjoner

Foreslag 9: Telemedisin løsning for skip

Foreslag 10: SARA, plattform for redningstjenesten og helsevesenet

Foreslagt 11: «Mine vaksiner»

Foreslag 12. Orbit og dens bruk av calling ved ØH operasjoner

Foreslag 13. DiaFOTo

Foreslag 14. eSeng 2015

Foreslag 15. E-læringspakke i kols

Foreslaget 16. Fürst Forum

Foreslag 17 Digiposten

Foreslag 18: FUNNKe – region nord 2010-14

Foreslag 19: E-helsealliansen Agder

Foreslag 20: Prosjektet «Spillteknologi som læringsverktøy- Nytt Østfoldsykehus»

Foreslag 21: Hospital IT AS: Løsning for hjemmeboende eldre

Foreslag 22: Dignio AS: Løsning for monitorering og oppfølging av eldre

 

Fagjuryen for Årets Ehelsepris 2012 er:

 
 • Tom Christensen, juryleder, Helsedirektoratet/KITH

 • Kathrine Myrhe, Oslo Medtech

 • Terje Kili, Forbrukerrådet

 • Anne Grete Storvik, Dagens Medisin

 • Fredrik Syversen, IKT-Norge

 • Bjørn Myrvold, Tieto

 • Francis D'Silva, Accenture

 • Åke Elden, Pfizer

 • Hilde Lovett Teknologirådet

 • Bente Christensen, NSFeHelse

 • Ellen Strålberg, Difi

Jurymedlemmene gir uavhengig av hverandre poengsum til prosjektene og skriver kort om de beste løsningene, ut fra de fire kriteriene som er nevnt i nomineringen. Vinneren kåres automatisk gjennom samlet poengsum. Jurylederen Tom Christensen setter sammen en kort juryrapport. Den leveres til Bent Høie, som deler ut prisen på kveldsarrangementet 1. november.

Prisen består av en sertifikat og en sjekk til Leger uten grenser (10 000 kroner). Vinneren vil omtales i Computerworld It-helse.

Powered by WebSite