FORSIDE    PARTNER / UTSTILLERE    KONTAKT    PÅMELDING    EVENTKALENDER

CIO Forum - CRM 26. april i Oslo!

 
CIO Forum er et seminarkonsept fra Computerworld og gjennomføres som halvdagsseminarer med servering av lett frokost. Programmet startes gjerne med en uavhengig keynote, og fortsetter med innlegg fra kunder som forteller om sine erfaringer rundt dagens emne.

CIO Forum har mellom 70 - 200 deltakere i salen.
Ideen er at it-ansvarlige og andre som jobber med it skal kunne dele sine erfaringer. 
CIO Forum er gratis!
Program
Programmet startes med en uavhengig keynote, og fortsetter med innlegg fra partnernes kunder som forteller om sine erfaringer rundt dagens emne. Ideen er at it-ansvarlige og andre som jobber med it skal dele sine erfaringer. 
 
Vi åpner dagen med registrering fra klokken 08:00. Første foredrag starter kl 08:30.
 
CIO Forum er gratis!
 

Program

08.00
Registrering og servering av frokost
08.25
Computerworld ønsker velkommen, ved redaktør Michael Oreld
08.30

Kundestrategi - en forutsetning for å lykkes med investeringer i CRM
I dette foredraget vil professor Fred Selnes ved Handelshøyskolen BI påpeke betydningen av en effektiv kundestrategi som forutsetning for å lykkes med investeringer i CRM. Videre vil han utdype prinsipper for utvikling og implementering av en effektiv kundestrategi.
Last ned presentasjon

09.10
Opplev mulighetene – CRM i praksis på 15 minutter
Foredragsholdere: David Orlander, produktspesialist CRM i Microsoft og Thomas Mittelbach, produktsjef CRM, Microsoft
09.25
Økt lojalitet med CRM
Norges Røde Kors håndterer sine medlemmer og andre relasjoner ved hjelp av Dynamics CRM, Dynamics AX og SharePoint frivillighetsportal. Microsoft Dynamics CRM 2011 er sentral i løsningen, i tillegg til integrert funksjonalitet for rapportering, økonomistyring, (fakturering av medlemmer), samt SharePoint som frivillighetsportal. Røde Kors fokuserer på at løsningen støtter de krav som stilles til en effektiv og markedsrettet organisasjon, med økt fokus på markedsarbeid, pengeinnsamling og samhandling.
Med sin fullintegrasjon i Microsoft Outlook, vil brukeren oppleve at CRM systemet får et grensesnitt de kjenner seg igjen i.
Foredragsholdere: Kåre-Rune Mossing og Esben Kolberg fra Norges Røde Kors.
Last ned presentasjon
09.55
Pause: Kaffe og mingling
10.15
Lindorff implementerer Microsoft Dynamics CRM i 11 land
Selskapet benytter CRM til å understøtte sine avanserte salgsprosesser basert på Solution Selling (SPI) og har tilpasset løsningen til oversiktlige rapporter for både medarbeiderne og ledelsen. Rapportene benyttes på tvers av landene for å se hvilken ordreinngang selskapet står ovenfor og benyttes til å ta strategiske beslutninger.
Foredragsholdere: Jens Egil Evensen fra Logica og Stig Willstrøm Nilssen fra Lindorff.
Foredraget vil ikke bli tilgjengeliggjort for nedlasting.
10.45
Økt salg og bedre kundedialog i NSB
Hør hvordan NSB bruker Microsoft Dynamics CRM som navet i sin dialogmarkedsføring, til salgsoppfølging, prospecting og som kundemaster.
NSB har mange kilder til kundedata, noe som tidligere gjorde det vanskelig å kommunisere direkte med kundene med relevant informasjon. Man ønsket derfor å samle disse i et felles kundebilde, og Microsoft Dynamics CRM levert av EVRY ble svaret. I 2007 ble systemet implementert for privatkunder, i 2008 ble det kundemaster og CRM-system for bedriftskunder, og i 2009 ble et rent dialogsystem integrert for multikanal kommunikasjon. Hva er erfaringene så langt og hvordan er fremtidige muligheter, utvikling og bruk av CRM i NSB?
Foredragsholder: Espen Sirgård Welding, CRM-ansvarlig, Kommersiell enhet NSB
Last ned presentasjon
11.15 Pause: Kaffe og mingling
11.30
CRM-løsning skal gjøre Terra til en bedre bank
Terra er i pilotfasen med LØFT-prosjektet, et strategisk prosjekt som samordner ulike IT-løsninger og sørger for én samlet kundefront. Det innebærer at bankansatte får alle kundeopplysninger samlet i ett totalkundebilde, at datainnsamling og risikohåndtering automatiseres og at data enklere kan brukes for analyse og segmentering. LØFT vil gi en enklere og mer effektiv arbeidsdag for de bankansatte, og bedre service for kundene. I tillegg vil styringsinformasjon for ledelsen bli lettere tilgjengelig gjennom et mer moderne og fleksibelt datavarehus. I foredraget forteller Terra om bakgrunnen og målet for LØFT-programmet, om strategisk bruk av CRM og om hvordan Avanade som hovedsamarbeidspartner har bistått med å realisere visjonen ved hjelp av løsningene Microsoft Dynamics CRM og SQL Server samt metodikken Fit/Gap for å minimere behovene for skreddersøm.
Foredragsholder: Anne Grobstok, CIO/Viseadministrerende Direktør, Terra Alliansen
  Last ned presentasjon
12.00
Felleskjøpet hjelper bøndene å spare penger!
De sparer miljøet og øker salget med fargekodet i CRM.
Foredragsholder: Kjell Magne Størseth, Markedsanalytiker Felleskjøpet Agri
Last ned presentasjon
12.30
Slutt

Opplev mulighetene – CRM i praksis på 15 minutter - David Orlander, produktspesialist CRM, Microsoft og Thomas Mittelbach, produktsjef CRM, Microsoft
Økt salg og bedre kundedialog i NSB ved hjelp av CRM - Espen Sirgård Welding, CRM-ansvarlig, Kommersiell enhet NSB
       
Økt lojalitet med CRM - Kåre-Rune Mossing og Esben Kolberg i Norges Røde Kors. Røde Kors fokuserer på at løsningen støtter de krav som stilles til en effektiv og markedsrettet organisasjon, med økt fokus på markedsarbeid, fundraising og samhandling.
Med sin fullintegrasjon i Microsoft Outlook, vil brukeren oppleve at CRM systemet får et grensesnitt de kjenner seg igjen i.
 
CRM-løsning skal gjøre Terra til en bedre bank - Anne Grobstok, CIO/Viseadministrerende Direktør, Terra Alliansen. Terra-Gruppen er både et finanskonsern og en bankallianse. Terra-Gruppen leverer en komplett plattform for bankinfrastruktur samt et fullt spekter av finansprodukter for bank. Konsernet eies av 79 selvstendige og lokalt forankrede norske banker og OBOS. Aksjonærene er også hoveddistributører av finanskonsernets produkter og tjenester, og utgjør en samlet kundemasse på om lag én million kunder.
       

Fred Selnes arbeider er publisert i ledende internasjonale tidsskrifter som Journal of Marketing, Journal of Service Research og MIT Sloan Management Review. Han har skrevet flere bøker og i den siste boken Introduction to Modern Marketing Management presenterer han sitt syn på hvordan bedriftene bør tenke markedsstrategisk basert på blant annet de siste 20 årenes forskning om betydningen av kunderelasjoner og merkevarer. Han er også grunnlegger av konsulentselskapene MarkUp Consulting og CPM Scandinavia.


   
       

 

CIO Forumet er på Oslo Kongressenter Folkets Hus i Oslo. Oslo Kongressenter er sentralt plassert og lett tilgjengelig for alle som kommer.

CIO Forumet starter kl. 08.00 og det offisielle faglige programmet avsluttes kl. 12.00.

 

 

Powered by WebSite